Učenici

Učenički podsegment pruža sve informacije o uspehu učenika u obrazovnom procesu. Interaktivno učešće u nastavi, uz mogućnost kreiranja i deljenja literature i dokumentacije putem online servisa.

Z

Praćenje rada nastavnika i zabeleški sa časa u slučaju odsustva sa nastave

Z

Praćenje plana rada za aktuelno školsko polugodište

Z

Uvid u vannastavne aktivnosti; raspored sekcija i raznih oblika akcija na nivou škole

Z

Uvid u raspored dopunske nastave

Z

Pristup nastavnom sadržaju koji preporuči učitelj/predmetni nastavnik

Z

Interna komunikacija učenika na nivou škole, generacije ili odeljenja

PERSONALIZOVANI PANEL

Prikaz informacija od interesa sa mogućnošću konfigurisanja segmenata panela i informacija koje se prikazuju u istim.

USPEH UČENIKA

Integrisane informacije o uspehu i učešću učenika u nastavnom procesu, podeljene u različite kategorije (ocene, odsustva, vladanje).

PREGLED NASTAVNIH AKTIVNOSTI

Kompletan kalendarski pregled svih nastavnih aktivnosti, sa mogućnošću podešavanja granularnosti pregleda (dan, sedmica, mesec, godina).

INTERAKCIJA U NASTAVI

Interakcija se ostvaruje kreiranjem, deljenjem i preuzimanjem online sadržaja (testovi, literatura i ostala dokumentacija). Mogućnost definisanja participanata i njihovih uloga na svakom dokumentu.

KOMUNIKACIJA

Informacioni sistem pruža mogućnost komunikacije nastavnog osoblja sa ostalim učesnicima u sistemu. Komunikacija se odvija putem ugrađenog chat sistema pri čemu se celokupna konverzacija sinhronizuje na Office 365 Exchange servis.

ARHIVSKI PODACI

Kompletan uvid u sve istorijske podatke vezane za proces obrazovanja.