Učenici

Učenički podsegment pruža sve informacije o uspjehu učenika u obrazovnom procesu. Interaktivno učešće u nastavi, uz mogućnost kreiranja i dijeljenja literature i dokumentacije putem online servisa.

Z

Praćenje rada nastavnika i zabilješki sa časa u slučaju odsustva sa nastave

Z

Praćenje plana rada za aktuelno školsko polugodište

Z

Uvid u vannastavne aktivnosti; raspored sekcija i raznih oblika akcija na nivou škole

Z

Uvid u raspored dopunske nastave

Z

Pristup nastavnom sadržaju koji preporuči učitelj/predmetni nastavnik

Z

Interna komunikacija učenika na nivou škole, generacije ili odjeljenja

PERSONALIZOVANI PANEL

Prikaz informacija od interesa sa mogućnošću konfigurisanja segmenata panela i informacija koje se prikazuju u istim.

USPJEH UČENIKA

Integrisane informacije o uspjehu i učešću učenika u nastavnom procesu, podijeljene u različite kategorije (ocjene, odsustva, vladanje).

PREGLED NASTAVNIH AKTIVNOSTI

Kompletan kalendarski pregled svih nastavnih aktivnosti, sa mogućnošću podešavanja
granularnosti pregleda (dan, sedmica, mjesec, godina).

INTERAKCIJA U NASTAVI

Interakcija se ostvaruje kreiranjem, dijeljenjem i preuzimanjem online sadržaja (testovi, literatura i ostala dokumentacija). Mogućnost definisanja participanata i njihovih uloga na svakom dokumentu.

KOMUNIKACIJA

Informacioni sistem pruža mogućnost komunikacije nastavnog osoblja sa ostalim
učesnicima u sistemu. Komunikacija se odvija putem ugrađenog chat sistema pri čemu se
cjelokupna konverzacija sinhronizuje na Office 365 Exchange servis.

ARHIVSKI PODACI

Kompletan uvid u sve istorijske podatke vezane za proces obrazovanja.