Roditelji

Aplikativni segment namenjen roditeljima za praćenje trenutnog i proteklog procesa obrazovanja dece krećući se po školskim godinama, s mogućnošću korištenja različitih medija za blagovremeno informisanje o sprovedenim aktivnostima

Z

Praćenje fizičkog, psihičkog i intelektualnog razvoja deteta

Z

Praćenje planova i programa koje deca izučavaju, kao i pravovremen uvid u sve unesene ocene i prisustvo deteta na nastavi

Z

Praćenje rada nastavnog osoblja

Z

Uvid u kalendar događaja (ispitivanje, redovni testovi, kontrolni i drugi ispitni radovi)

Z

Uvid u školske događaje, kao što su sekcije, takmičenja, jubileji i slično

Z

Učešće u odlukama na školskom nivou, a za koje je potrebno odobrenje roditelja kroz ispunjavanje anketa ili putem drugih metoda prikupljanja podataka

Z

Komunikacija sa upravom škole i stručnim saradnicima

PERSONALIZOVANI PANEL

Prikaz informacija od interesa sa mogućnošću konfigurisanja segmenata panela i informacija koje se prikazuju u istim.

USPEH UČENIKA

Integrisane informacije o uspehu i učešću učenika u nastavnom procesu, podeljene u različite kategorije (ocene, odsustva, vladanje).

PREGLED NASTAVNIH AKTIVNOSTI

Kompletan kalendarski pregled svih nastavnih aktivnosti, sa mogućnošću podešavanja granularnosti pregleda (dan, sedmica, mesec, godina).

KOMUNIKACIJA

Mogućnost dvosmerne komunikacije sa nastavnim osobljem. Komunikacija se ostvaruje korištenjem ugrađenog chat sistema.

OBAVEŠTENJA

Informativne SMS i E-mail notifikacije o aktivnostima učenika u toku jednog dana.

SAVET RODITELJA

Aktivno učešće u odlučivanju o vannastavnim aktivnostima predloženim od strane uprave škole, kao i iznošenje predloga za nove aktivnosti.

ARHIVSKI PODACI

Kompletan uvid u sve istorijske podatke vezane za proces obrazovanja.