Roditelji

Aplikativni segment namijenjen roditeljima za praćenje trenutnog i proteklog procesa obrazovanja djece krećući se po školskim godinama, s mogućnošću korištenja različitih medija za blagovremeno informisanje o sprovedenim aktivnostima

Z

Praćenje fizičkog, psihičkog i intelektualnog razvoja djeteta

Z

Praćenje plana i programa koje djeca izučavaju, kao i pravovremen uvid u sve unesene ocjene i prisustvo djeteta na nastavi

Z

Praćenje rada nastavnog osoblja

Z

Uvid u kalendar događaja (ispitivanje, redovni testovi, kontrolni i drugi ispitni radovi)

Z

Uvid u školske događaje, kao što su sekcije, takmičenja, jubileji i slično

Z

Učešće u odlukama na školskom nivou, a za koje je potrebno odobrenje roditelja kroz ispunjavanje anketa ili putem drugih metoda prikupljanja podataka

Z

Komunikacija sa upravom škole i stručnim saradnicima

PERSONALIZOVANI PANEL

Prikaz informacija od interesa sa mogućnošću konfigurisanja segmenata panela i informacija koje se prikazuju u istim.

USPJEH UČENIKA

Integrisane informacije o uspjehu i učešću učenika u nastavnom procesu, podijeljene u različite kategorije (ocjene, odsustva, vladanje).

PREGLED NASTAVNIH AKTIVNOSTI

Kompletan kalendarski pregled svih nastavnih aktivnosti, sa mogućnošću podešavanja
granularnosti pregleda (dan, sedmica, mjesec, godina).

KOMUNIKACIJA

Mogućnost dvosmjerne komunikacije sa nastavnim osobljem. Komunikacija se ostvaruje korištenjem ugrađenog chat sistema.

OBAVJEŠTENJA

Informativne SMS i E-mail notifikacije o aktivnostima učenika u toku jednog dana.

SAVJET RODITELJA

Aktivno učešće u odlučivanju o vannastavnim aktivnostima predloženim od strane uprave škole, kao i iznošenje prijedloga za nove aktivnosti.

ARHIVSKI PODACI

Kompletan uvid u sve istorijske podatke vezane za proces obrazovanja.