Rad stručnih saradnika

Praćenje poslova planiranja, programiranja, organizovanja, unapređenja i rada obrazovnog procesa koji se ogleda u saradnji sa nastavnicima, učenicima i roditeljima.

Na ovaj način pospešuje se razvoj učenika i podstiču: individualne sposobnosti i sklonosti, intelektualni, emocionalno-socijalni i profesionalni razvoj, pružanje pomoći talentovanim učenicima, te onima koji imaju teškoće u učenju, radu i razvoju.

Z
Uspešno stvaranje programskih pedagoško-organizacionih i didaktičkometodičkih uslova potrebnih za ostvarenje ciljeva obrazovnog procesa;
Z

Zaštita identiteta svakog učesnika

Z

Centralizovane i integrisane povratne informacije o učeniku (iz ugla roditelja, učenika i nastavnika i stručnih saradnika)

Z
Tačne i precizne informacije o planiranim aktivnostima za rad sa decom kojoj je potrebna stručna podrška

PERSONALIZOVANI PANEL

Prikaz informacija od interesa sa mogućnošću konfigurisanja segmenata panela i informacija koje se prikazuju u istim.

RAD SA NASTAVNIM OSOBLJEM

Praćenje rada nastavnog osoblja u pripremanju i planiranju neposrednog vaspitno – obrazovnog rada i analiza izvođenja kvaliteta nastave; Pružanje pomoći u podsticanju razvoja učenika na osnovu njihovih karakteristika i analiziranje prilagođenosti sadržaja programa razvojnom uzrastu učenika, atmosferi u odeljenju, motivaciji za rad i dr.

RAD SA UČENICIMA

Kontrola i praćenje procesa intelektualnog razvoja kroz razgovore i druge mehanizme. Organizovanje psihološko-pedagoškog i zdravstvenog preventivnog obrazovanja. Praćenje interesovanja i postignuća učenika te intelektualne, socijalne i emocionalne zrelosti za polazak u školu. Mogućnost ispitivanja i intervjuisanja kroz ankete i testove. Praćenje ponašanja rada učenika u obrazovnom procesu.

RAD SA RODITELJIMA

Interakcija sa roditeljima za uključivanje u pojedine oblike rada škole;

Upoznavanje roditelja s psihološkim karakteristikama dece i pružanje savetodavne pomoći u usmeravanju njihovog razvoja.