Nastavno osoblje

Podrška standardnim nastavnim aktivnostima u odeljenjima/grupama. Evidencija svih faktora uspeha učenika u procesu obrazovanja.

Z

Integrisane informacije o svakom učeniku potrebne za nesmetano izvođenje nastave

Z

Dosije ličnih informacija kao i vođenje nastavnog časa vezuje se za nastavnika/autora radova bez obzira na trenutno radno mesto

Z

Nastavni planovi i programi objedinjeni na jednom mestu

Z

Priprema za čas u digitalnom obliku

Z

Evidencija o prisustvu učenika, njihovom zdravstvenom stanju, te poteškoćama u praćenju nastave (ukoliko postoje)

Z

Direktna komunikacija sa roditeljima (kreiranje roditeljskih sastanaka, definisanje termina informacija, pravdanje odsustava učenika, pružanje informacija o prisustvu na navedenim aktivnostima, pružanje informacija o aktivnostima učenika i dr.)

PERSONALIZOVANI PANEL

Prikaz informacija od interesa sa mogućnošću konfigurisanja segmenata panela i informacija koje se prikazuju u istim. Interaktivni izveštaji sa relevantnim informacijama za nastavno osoblje.

OCENJIVANJE USPEHA UČENIKA

Evidencija ocena po predmetima i različitim tipovima provera znanja. Sistem pruža mehanizam kontrole unosa poštujući predefinisane kriterijume. Pohranjene vrednosti učestvuju u formiranju završnih ocena po zadanom algoritmu.

ODSUSTVO UČENIKA SA NASTAVE

Praćenje i unos odsustava učenika sa nastave dostupna je predmetnim i razrednim nastavnicima, za predmet ili kompletan dnevni unos, respektivno. Razredni nastavnici, uz dostavljene dokaze, pravdaju evidentirane izostanke sa nastave.

VLADANJE I PONAŠANJE UČENIKA

Vladanje učenika se formira prema broju neopravdanih odsustava sa nastave, pri čemu su pragovi između nivoa vladanja konfigurabilni. Manuelno korigovanje vladanja povećava fleksibilnost prilikom ocenjivanja ponašanja učenika u nastavi.

NAJAVE DOGAĐAJA

Kreiranje budućih događaja nudi višestrukim učesnicima pravovremenu informaciju o aktivnostima (nastavne ili vannastavne) u procesu obrazovanja. Kreirani događaji se sinhronizuju sa Office 365 Schedule servisom, nudeći mogućnost podsećanja na događaje.

KONSULTACIJE

Razredni profesori evidentiraju sve ključne aspekte održanih konsultacija sa ciljnom grupom. Konsultacije se potencijalno mogu najaviti učesnicima putem ugrađenog mehanizma obaveštavanja.

UČENIČKI KARTONI

Razredni profesori, odgovorni za dodeljeno odeljenje, imaju mogućnost uređivanja učeničkog kartona unoseći osnovne informacije o učenicima, njihovom zdravstvenom stanju, te sve dodatne informacije bitne za proces obrazovanja istih. Sistem omogućava razrednim profesorima kreiranje roditeljskih naloga.

KOMUNIKACIJA

Informacioni sistem pruža mogućnost komunikacije nastavnog osoblja sa ostalim učesnicima u sistemu. Komunikacija se odvija putem ugrađenog chat sistema pri čemu se celokupna konverzacija sinhronizuje na Office 365 Exchange servis.

IZVEŠTAJI

Izveštajni podsistem obuhvata set predefinisanih izveštaja o uspehu učenika u procesu obrazovanja, koje nastavno osoblje koristi u svakodnevnim nastavnim aktivnostima. Podržani formati izveštaja su .pdf, .docx, .xlsx, pri čemu se za poslednja dva mogu iskoristiti online servisi kao što Word Online i Excel Online.