Ljudski resursi

Aplikativni segment za evidenciju i praćenje ljudskih resursa, radnih mesta škole i kandidata za posao. Ovaj segment je u direktnoj sprezi sa segmentima koji se bave upravljanjem nastavnim planovima i programima rada škole, te podrškom obrazovnom procesu i predstavlja osnovu za njihovo funkcionisanje.

  • Planiranje radnih mesta,
  • Evidencija i raspoređivanje nastavnog i vannastavnog osoblja,
  • Evidencija godišnjih odmora i drugih odsustava radnika,
  • Praćenje projekata i edukacija zaposlenih,
  • Evidentiranje kandidata za posao te njihovih ostvarenih rezultata.
Z

Uvid u sve kadrove obrazovne ustanove

Z

Sistem vrednovanja kvaliteta izvođenja nastave

Z

Fleksibilnost usvajanja novih nastavnih planova i programa

Z

Neophodna podloga za funkcionisanje nastavnog procesa

Z

Uvid u pozitivne ili negativne faktore na nivou škola ili u školi

Z

Praćenje rada i napredovanja nastavnika

FORMIRANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE ŠKOLE

Hijerarhijska evidencija odvojenih jedinica (celina) koje su u sklopu jedne škole.

ORGANIZACIJA I PLANIRANJE RADNIH MESTA

Planiranje radnih mesta na nivou organizacione jedinice, s ciljem efikasnijeg upravljanja novim kadrovima.

EVIDENCIJA O ZAPOSLENIMA

Upravljanje osnovnim podacima o zaposlenom osoblju.

RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG OSOBLJA

Lako i efikasno upravljanje i praćenje poslovnih angažmana zaposlenog osoblja. Hronološka evidencija angažmana radnika omogućava kompletan uvid u istorijat poslovnog angažmana zaposlenog osoblja unutar organizacije.

EVIDENCIJA I PREGLED ODSUSTVA ZAPOSLENIH

Praćenje odsutnosti radnih kadrova na osnovu bolovanja, praznika, godišnjeg odmora i slično. Informacioni sistem sprečava unos odsustava preko dozvoljenog praga.

PROJEKTI ZAPOSLENOG OSOBLJA

Evidencija projekata na kojima je zaposleno osoblje angažovano u određenom periodu.

KVALIFIKACIJE ZAPOSLENOG OSOBLJA

Definisanje i evidencija stručne spreme, zvanja te dodatnih kvalifikacija zaposlenog osoblja.

RADNI STAŽ ZAPOSLENOG OSOBLJA

Mogućnost vođenja evidencije radnog i ostalog staža.

STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA

Evidencija i praćenje stručnog usavršavanja zaposlenog osoblja sa troškovima i trajanjem istih.

KONKURSI ZA POSAO

Evidentiranje osnovih podataka o kandidatima, njihovim aplikacijama za radno mesto i ostvarenim rezultatima na konkursu.

SPISAK KANDIDATA ZA UPRAŽNJENO RADNO MESTO

Prikazuje spisak aktivnih kandidata koji su aplicirali za neko radno mesto sa njihovim kvalifikacijama i brojem bodova.

IZVEŠTAJI

Modul sadrži veliki broj izveštaja, grupisanih po kategorijama: opšti, statistički, odsustva i ministarstvo/nadležna institucija.

  • Opšti izveštaji obuhvataju različite spiskove radnika, angažovanja na projektima, publikacije, praćenje usavršavanja.
  • Statistički izveštaji obuhvataju zakonski propisane statističke izveštaje.
  • U grupi odsustva se nalaze izveštaji sa različitim oblicima odsustva radnika i verskim praznicima.
  • Nadležna institucija ima mogućnost pregleda svih navedenih izveštaja na nivou svih škola, kao i dodatne izveštaje za uvid o broju radnika, kretanju radnika između više škola i slično.