eLearning

Sastavni dio EduIS rešenja je potpuno integrisana E-Learning platforma bazirana na Microsoft Office 365 servisima koji su namenjeni obrazovnim ustanovama (paketi: A1, A3 ili A5).

Koristeći ovu platformu obrazovne ustanove dobijaju kompletan set različitih aplikacija i servisa koji će obrazovni proces učiniti efikasnijim i savremenijim.

OFFICE ONLINE APLIKACIJE

Koristeći web aplikacije Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote učenici i nastavnici imaju mogućnost zajedničkog rada u realnom vremenu koristeći različite metode kolaboracije. Podržane su različite verzije desktop i mobilnih uređaja koji se mogu koristiti kao sredstvo za edukaciju.

ONENOTE CLASS NOTEBOOK

Uz OneNote Class Notebook učenici i nastavnici mogu kreirati vlastite beleške, zajednički raditi na zadacima, prikupljati domaće zadaće, raditi kontrolne zadatke, testove i brojne druge aktivnosti u cilju ostvarenja snažnijeg obrazovanja. OneNote omogućava nastavniku da brzo podesi lični radni prostor za svakog učenika, biblioteku sadržaja za radne materijale i prostor za saradnju, predavanja i kreativne aktivnosti.

ONE DRIVE
(pohrana i deljenje dokumenata)

Koristeći OneDrive servis nastavnici mogu na siguran način deliti sa učenicima radne materijale, literaturu, PowerPoint prezentacije, video materijale i sve vrste fajlova koji mogu pomoći da se tematska celina bolje savlada. Svakom korisniku na raspolaganju je 1 TB prostora.

SKYPE FOR BUSINESS
(komunikacija u realnom vremenu)

Skype for Business nudi: instant messaging, audio i video konferencije, komunikaciju s korisnicima Skype-a na Internetu, organizovanje online sastanaka i snimanja istih, deljenja fajlova i dr. Korištenje ovog servisa će olakšati i unaprediti komunikaciju svih učesnika u obrazovnom procesu.

EXCHANGE ONLINE
(servis elektronske pošte)

Elektronska pošta može biti više nego samo način komunikacije. Za elektronsku poštu na raspolaganju je 50 GB prostora – za svakog korisnika pojedinačno. Exchange Online uz standardne funkcionalnosti razmene elektronske pošte nudi mogućnosti korištenja kalendara, podsetnika, zakazivanja sastanaka, glasovnih poruka, kao i upravljanje kontaktima.

YAMMER

Privatna društvena mreža je dio Office 365 usluge i besplatno je dostupna svim učenicima, učiteljima, nastavnicima i profesorima. Namena Yammer mreže je jedinstveno, sigurno i kontrolisano okruženje za razmenu informacija, saradnju i učenje.

Mogućnosti koje nudi Yammer servis su: uređivanje ličnih Yammer profila, kreiranje oglasa/objava, uključivanje u grupnu diskusiju, saradnja i razmena znanja putem Yammer zatvorenih ili otvorenih grupa, javna pohvala dodeljivanjem virtualnih Yammer bedževa (Praise), pokretanje Yammer anketa (Poll), zajedničko uređivanje, komentarisanje dokumenata i brojne druge mogućnosti.