Administracija

Ovaj aplikativni segment je namenjen prvenstveno administrativnom osoblju u obrazovnoj instituciji, a ima za cilj uspostavljanje osnovnih elemenata za nesmetan rad nastavnog osoblja.

U sprezi je sa segmentima upravljanja ljudskim resursima i upravljanja nastavnim planovima i programima rada škole gde se određeni podaci koriste u svrhu definisanja administrativnih i organizacionih struktura.

Z

Efiksanost prilikom selekcije grupa učenika i raspoređivanje po predmetima i stepenu napredovanja

Z

Uvid u grupe učenika i njihova segmentacija po pojedinostima u skladu sa nastavnim planom i programom

Z

Logistička podrška pri raspoređivanju nastavnog osoblja po predmetnim grupama u cilju poboljšanja kvaliteta nastave

Z

Praćenje uspeha učenika po različitim kategorijama (predmetima, odeljenjima), te na nivou škole po različitim vremenskim periodima (mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje)

Z

Praćenje prisustva učenika na nivou odeljenja

Z

Precizne, tačne i pouzdane informacije za uvid u opšti uspeh učenika

Z

Uvid u način rada svih učesnika u obrazovnom procesu

Z

Komunikacija sa različitim grupama učesnika

Z

Bezbedno upravljanje i korištenje podataka

INICIJALNA ADMINISTRACIJA

Podešavanje inicijalnih parametara potrebnih za funkcionisanje zavisnih podsegmenata.
Formiranje organizacione strukture, kreiranje administravnih naloga za podsegmente, unos školske godine, konfiguracija šifarnika.

PERSONALIZOVANI PANEL

Prikaz informacija od interesa sa mogućnošću konfigurisanja segmenata panela i informacija koje se prikazuju u istim.

ADMINISTRACIJA ODELJENJA/GRUPA

Na svim nivoima obrazovnog procesa organizacije kreiraju se grupe (odelenja) učenika
kategorizovanih po smerovima i zanimanjima. Određuje se nadležni nastavni kadar za svako odelenje. Pridruživanje učenika u specifične kreirane grupe.

UČENIČKI KARTON

Evidencija učenika i kreiranje učeničkih kartona sa svim informacijama relevantnim za proces obrazovanja.

PLANIRANJE NASTAVNIH AKTIVNOSTI

Zaduženja nastavnog osoblja po predmetima te kreiranje sedmičnog rasporeda nastave. Kreirani raspored nastave se reflektuje na podsegment namenjen za nastavno osoblje i služi u svrhu validacije unosa.

FORMIRANJE ZAVRŠNIH OCENA

Automatsko zaključivanje ocena po odeljenjima na osnovu unapred definisanog algoritma. Mogućnost kreiranja višestrukih algoritama za formiranje završnih ocena. Mogućnost manuelne korekcije zaključnih ocena. Unos ocena sa razrednih i popravnih ispita.

PRETRAGA KORISNIKA

Mogućnost centralizovane pretrage svih korisnika sistema (učenici, roditelji, nastavno osoblje, odeljenja, grupe).

REGISTRACIJA RODITELJA

Proces registracije roditelja podrazumeva kreiranje roditeljskih naloga, pridruživanje učenika kreiranim roditeljima te štampanje korisničkih naloga.

KOMUNIKACIJA

Omogućena dvostrana komunikacija administrativnog i nastavnog osoblja putem chat sistema pri čemu se sva konverzacija sinhronizuje sa Office 365 Outlook servisom.

IZVEŠTAJI

Izveštajni podsistem obuhvata set predefinisanih izveštaja o uspehu učenika u procesu obrazovanja, koje administrativno osoblje koristi u svakodnevnim nastavnim aktivnostima.

Podržani formati izveštaja su .pdf, .docx, .xlsx, pri čemu se za poslednja dva mogu iskoristiti online servisi kao što Word Online i Excel Online.

ŠTAMPANJE SVEDOČANSTAVA

Automatsko štampanje završnih svedočanstava, odnosno, diploma koristeći predefinisane obrasce.