Administracija

Ovaj aplikativni segment je namijenjen prvenstveno administrativnom osoblju u obrazovnoj instituciji, a ima za cilj uspostavljanje osnovnih elemenata za nesmetan rad nastavnog osoblja.

U sprezi je sa segmentima upravljanja ljudskim resursima i upravljanja nastavnim planovima i programima rada škole gdje se određeni podaci koriste u svrhu definisanja administrativnih i organizacionih struktura.

Z

Efiksanost prilikom selekcije grupa učenika i raspoređivanje po predmetima i stepenu napredovanja

Z

Uvid u grupe učenika i njihova segmentacija po pojedinostima u skladu sa nastavnim planom i programom

Z

Logistička podrška pri raspoređivanju nastavnog osoblja po predmetnim grupama u cilju poboljšanja kvaliteta nastave

Z

Praćenje uspjeha učenika po različitim kategorijama (predmetima, odjeljenjima), te na nivou škole po različitim vremenskim periodima (mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje)

Z

Praćenje prisustva učenika na nivou odjeljenja

Z

Precizne, tačne i pouzdane informacije za uvid u opšti uspjeh učenika

Z

Uvid u način rada svih učesnika u obrazovnom procesu

Z

Komunikacija sa različitim grupama učesnika

Z

Bezbjedno upravljanje i korištenje podataka

INICIJALNA ADMINISTRACIJA

Podešavanje inicijalnih parametara potrebnih za funkcionisanje zavisnih podsegmenata.
Formiranje organizacione strukture, kreiranje administravnih naloga za podsegmente, unos školske godine, konfiguracija šifarnika.

PERSONALIZOVANI PANEL

Prikaz informacija od interesa sa mogućnošću konfigurisanja segmenata panela i informacija koje se prikazuju u istim.

ADMINISTRACIJA ODJELJENJA/GRUPA

Na svim nivoima obrazovnog procesa organizacije kreiraju se grupe (odjeljenja) učenika
kategorizovanih po smjerovima i zanimanjima. Određuje se nadležni nastavni kadar za svako odjeljenje. Pridruživanje učenika u specifične kreirane grupe.

UČENIČKI KARTON

Evidencija učenika i kreiranje učeničkih kartona sa svim informacijama relevantnim za proces obrazovanja.

PLANIRANJE NASTAVNIH AKTIVNOSTI

Zaduženja nastavnog osoblja po predmetima te kreiranje sedmičnog rasporeda nastave. Kreirani raspored nastave se reflektuje na podsegment namijenjen za nastavno osoblje i služi u svrhu validacije unosa.

FORMIRANJE ZAVRŠNIH OCJENA

Automatsko zaključivanje ocjena po odjeljenjima na osnovu unaprijed definisanog algoritma. Mogućnost kreiranja višestrukih algoritama za formiranje završnih ocjena. Mogućnost manuelne korekcije zaključnih ocjena. Unos ocjena sa razrednih i popravnih ispita.

PRETRAGA KORISNIKA

Mogućnost centralizovane pretrage svih korisnika sistema (učenici, roditelji, nastavno osoblje, odjeljenja, grupe).

REGISTRACIJA RODITELJA

Proces registracije roditelja podrazumijeva kreiranje roditeljskih naloga, pridruživanje
učenika kreiranim roditeljima te štampanje korisničkih naloga.

KOMUNIKACIJA

Omogućena dvostrana komunikacija administrativnog i nastavnog osoblja putem chat
sistema pri čemu se sva konverzacija sinhronizuje sa Office 365 Outlook servisom.

IZVJEŠTAJI

Izvještajni podsistem obuhvata set predefinisanih izvještaja o uspjehu učenika u procesu
obrazovanja, koje administrativno osoblje koristi u svakodnevnim nastavnim aktivnostima.

Podržani formati izvještaja su .pdf, .docx, .xlsx, pri čemu se za posljednja dva mogu iskoristiti online servisi kao što Word Online i Excel Online.

ŠTAMPANJE SVJEDOČANSTAVA

Automatsko štampanje završnih svjedočanstava, odnosno, diploma koristeći predefinisane
obrasce.